Välkommen till Uppsala Dansförening

OBS!  NY ADRESS TILL HEMSIDAN: 

uppsaladansforening.se


På ordinarie föreningsstämma 12 mars 2016 och extra föreningsstämma 26 maj 2016 togs beslutet att byta namn på Kulturella Dansföreningen Uppsala till Uppsala Dansförening samt att antaga nya stadgar. 

 

Föreningens ändamål är att:

- arrangera danstillställningar i Fyris Park, Uppsala, och därmed ge medlemmarna möjlighet till social       samvaro, avkoppling och friskvård

- i enlighet med ingångna avtal med IK Fyris ta ägar- och verksamhetsansvar för Fyris Park.


"Vår dansbana" är Fyris Park, Fyrisparksvägen 3 i Uppsala.

Medlemsantalet har varierat mycket under åren. Under 1980-90- talet fanns det drygt 1.000 medlemmar. År 2005 var vi nästan 600 st. År 2014 var vi 96 st (fastän det kom 360 st till dansen på nyårsafton och 145 st på trettondagsafton!) I början dansades det två moderna och en gammeldans, sedan blev det tre och en. Under lång period dansade vi fyra moderna och en gammeldans. I slutet av år 2014 kunde man svara på en enkät på hemsidan om vi skulle ändra till endast moderna danser med en gammeldans före paus. De få svar som kom in var enhälliga - bara moderna + "kaffevalsen". Alltså blev det så med början på nyårsafton 2014.

KDF har haft möjlighet att anordna danser 14 lördagar under år 2015. Detta har inte genomförts på grund av att de senast arrangerade danserna gick med förlust som en följd av dålig anslutning. Vi gjorde ett försök med två danser i november 2015,  men tyvärr så blev resultatet lika som tidigare. I fortsättningen kommer vi ändå att anordna dans nyårsafton, trettondagsafton och på årsmötet. Annonsering ang danserna sker främst på vår anslagstavla i Fyris Park och ofta på Danslogen och naturligtvis på denna vår hemsida under fliken Danser.


 

Avgiften för medlemsskap är fortfarande 40:-/år. Den som vill bli medlem ombedes kontakta kassören

Susanne, gärna via mail eller telefon.


/Styrelsen

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                      

 

 

 
stäng